Dálkové cyklotrasy

Dálkové cyklotrasy jsou značené trasy pro cyklisty jdoucí napříč několika státy bez ohledu na hranice.

Jde o trasy s nadnárodním významem, často i v nadstandardní kvalitě a délce takové, že je průměrný cyklista nedokáže projet během jednoho dne. Aby trasy získaly na větší  atraktivitě, často se vztahují k nějakému tématu (př. EV 13 – Stezka podél železné opony) nebo propojují velká města (př. Greenway Praha-Vídeň) nebo spojují jeden konec kontinentu s druhým (př. Euro Velo 7 – Sluneční trasa ze severu na jih Evropy) nebo kopírují vodní toky (př. Labská stezka). Výhodou je, že každá z dálkových tras má svůj symbol/logo, kterým je trasa po celé své délce označena. Tím pádem může cyklista cestovat po celou dobu pohodlně bez ohledu na hranice států a odlišnosti ve značení jednotlivých oblastí.

Dálkové trasy však nemají význam jen turistický, ale také dopravní. Díky již zmíněné nadstandartní kvalitě infrastruktury, kvalitnímu povrchu a přehlednosti jsou dálkové trasy oblíbené i pro každodenní cestování po městě na kole.

V neposlední řadě mají dálkové trasy také velký význam pro lokální ekonomiku. Po trasách přijíždějí do regionu návštěvníci ze vzdálenějších měst i zahraničí, kteří se potřebují někde ubytovat, stravovat a touží po poznání místních památek, kultury a dalších zajímavostí a specifik regionu. Pro lepší identifikaci kvalitních služeb pro cyklisty slouží značka Cyklisté vítáni.

Národním koordinátorem dálkových tras v ČR je Nadace Partnerství o kvalitu, návaznost a sjízdnost tras se starají jednotlivé kraje a obce.

O tratíc EuroVelo, které protínají Prahu, najdete více v naší knihovně na těchto odkazech:

 

Mapa dálkových tras v ČR