Pro projektanty

Podoba veřejných prostranství, ulic, křižovatek i zástavby je výsledkem práce projektanta.

Dobrý projektant dokáže snížit množství dopravních nehod, přilákat do ulic více lidí a vytvořit město, ve kterém budete rádi. Dalo by se říct, že projektant je takový stvořitel pod jehož rukou vzniká (a někdy i zaniká) prostor.

Ale nemějte strach, není to pouze on, kdo o podobě města rozhoduje. Jeho uměním je také dát dohromady požadavky dotčených orgánů, úřadů, politiků i veřejnosti a přitom dodržet všechna pravidla vyplývající z legislativy.

Občas je velice obtížné se dopátrat všech potřebných dokumentů. Proto vznikla tahle sekce, ve které se snažíme na jednom místě poskytnout veškeré potřebné materiály, které se při projektování mohou hodit.

 

STRATEGICKÉ

Cyklistická doprava v Praze a nejen v ní, je rozvíjena na základě předem stanovených cílů. Tyto cíle, včetně nástrojů jsou zformulovány ve strategických dokumentech. Tyto dokumenty mají určitou hierarchii, ve které platí pravidlo, že dokumenty nižší úrovně, musí vycházet z úrovně vyšší.  Dokumenty na stejné úrovni se vzájemně prolínají a spolupracují tak, aby docházelo k vyváženému rozvoji území.

 

METODIKA

Celkový rozvoj probíhá na základně smluvených pravidel a doporučení. Různá města mají úroveň cyklistické dopravy různě vysokou a mají jiné zkušenosti. Na základě těchto zkušeností, znalostí odborníků a všeobecné shody vznikla řada metodik, kterými bychom se měli řídit.

 

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

Na rozdíl od výše zmíněných metodických materiálů, které jsou jistou formou doporučení, zde existují zákony a vyhlášky, které jsou závazné a je povinností se jimi řídit.

 

4. 5. 2016 Sylva Švihelová