Bezpečně na cestě

Ačkoliv cyklistická doprava nepatří mezi nejrizikovější druhy dopravy, je třeba při jízdě na kole dodržovat pravidla silničního provozu a dbát na své bezpečí.

7 zásad bezpečného cyklisty v Praze

Vážíme si každého, kdo pro cestu po Praze zvolí jízdní kolo, ale i těch, kteří Prahou jezdí s rekreačním nebo sportovním záměrem. Aby se vaše jízda neproměnila v nepříjemný zážitek, doporučujeme mít na paměti zejména následující: 

1. Nezapomeňte na povinnou výbavu

Mějte vždy funkční brzdy, vpředu bílou odrazku, vzadu červenou a oranžové ve výpletech obou kol. Absence některého prvku může mít kromě kolize za následek i pokutu ze strany policie.

2. Respektujte dopravní značení

Stejně jako musí respektovat značky řidiči, není důvod, aby je přehlíželi cyklisté. Cyklista je součástí provozu a platí pro něj pravidla silničního provozu, tedy i přednost zprava nebo zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a omamných látek. Nezapomeňte, že cyklista starší 10 let musí jezdit po vozovce, nikoliv po chodníku. Pakliže vám některé značení připadá z pohledu cyklisty nelogické, obraťte se na úřad příslušné městské části.

3. Buďte vidět

Skutečnost, že vidíte vše, automaticky neznamená, že všichni vidí vás. V případě snížené viditelnosti nahraďte přední a zadní odrazku na svém kole za blikačky. Viditelnost běžného oblečení je v lepším případě 50 m, reflexní prvky jsou viditelné až na vzdálenost 200 m, což představuje dostatečný čas pro bezpečný manévr.

4. Respektujte ostatní účastníky provozu

Očekává-li cyklista ohleduplnost od řidiče automobilu, měl by cyklista být stejně ohleduplný vůči němu, ale i vůči chodcům. Jako cyklisté se podílíte na povědomí společnosti o tom, jak se cyklisté v provozu chovají. V místech jako pěší zóna, obytná zóna nebo stezka pro chodce a cyklisty uzpůsobte svou jízdu, abyste neohrozili chodce jako nejzranitelnější účastníky provozu. Při jízdě se snažte předvídat dění před sebou a adekvátně reagujte.

5. Jezděte s helmou

I přesto, že jste starší 18 let a zkušený cyklista, vezměte si helmu. Výrobci navíc nabízejí řadu designových helem, které uspokojí opravdu všechny. Nehody se zraněním hlavy mívají fatální následky a lze jim snadno předcházet.

6. Nejezděte příliš blízko okraje

Držte si bezpečný odstup od okraje vozovky i parkujících vozidel, místa je dost pro všechny.

7. Pozor na koleje

Při přejíždění kolejí se může žlábek kolejnice stát nepříjemnou pastí pro vaše kolo, dbejte v takových situacích zvýšené pozornosti. To samé platí pro kanalizační vpusti.

V případě zájmu o více informací v problematice bezpečnosti cyklisty doporučujeme navštívit oficiální stránky BESIP

 

cykloskládačka

Přijďte si pro vytištěnou cykloskládačku na Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ulice 35/29, Praha 1 (vždy po předchozí domluvě: Karolína Klímová, karolina.klimova@praha.eu, mob. +420 774 347 262) - je možné odebrat i množství pro školní třídu, zájmový kroužek či oddíl dětí a mládeže. Nebo si Cykloabecedu stáhněte v PDF.