Čistá mobilita pro Prahu

Usilujeme o zvýšení podílu tzv. čisté mobility na celkovém výkonu přepravního systému ve městě - sníží se dopady konvenční motorové dopravy na životní prostředí a část veřejného prostoru, nyní okupovaná auty, se navrátí nám, lidem.

 Jak to ale vypadá teď?  Co s tím?

V rámci plnění projektu jsme společně se zástupci aktivně zapojených městských částí již absolvovali:

  • exkurze na Den bez aut, Brusel, Belgie, 16. -17. 9. 2018
  • společná cyklovyjížďka po pražské infrastruktuře pro bezmotorovou dopravu Na elektrokole Prahou, 11. 10. 2018
  • Seminářové setkání I. zaměřené na plánování osvětové kampaně v tématu čisté mobility, 7. 2. 2019
  • Seminářové setkání II. zaměřené na organizaci velké akce pro veřejnost typu Zažít město jinak / Den bez aut, 26. 2. 2019
  • zapojené městské části zvažují a plánují vlastní osvětovou kampaň vč. pořádání Dne bez aut 2019 ve svém obvodu

Po celou dobu trvání projektu, tj. do 31. 10. 2019, mohou všechny městské části Prahy využít odborných konzultací v oblasti udržitelné dopravy a její propagace s Editou Kleckerovou (kleckerova.edita@gmail.com).

K 31.březnu 2019 jsou do projektu zapojeny tyto aktivní městské části: Praha 1, Praha 3, Praha 4, Praha 7, Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha Dolní Měcholupy, Praha Trója a Praha Újezd.

NOVINKY!

  • Prezentace k chystanému Dni bez aut 2019 v MČ Praha Újezd (ke stažení níže).
  • Drobná rozvaha k finančním nákladům na uzavření komunikace (ke stažení níže).
  • Spolek Auto*Mat vyhlásil letošní výzvu k zapojení do kampaně Zažít město jinak! (ke stažení níže). Městské části, které se ke kampani přihlásí, nechť uvedou do poznámky, že jsou zapojeny do projektu Čistá mobilita pro Prahu.

 

 

Kontakt na RFD MHMP: Karolína Klímová, karolina.klimova@praha.eu, tel.236 004 304

 

Projekt ČISTÁ MOBILITA PRO PRAHU je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Loga Státního fondu, MŽP a Ekomobu