Komise pro pěší a bezbariérovost

Komise Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost bylo ve volebním období 2018-2022 poradní těleso složené ze zástupců Magistrátu hl. m. Prahy a městských organizací, členy byli i experti na tuto problematiku z řad projektantů a akademické sféry.

Hosty komise byli zástupci nestátních neziskových organizací sdružujících či chránících zájmy osob se sníženou schopností pohybu a orientace i nejširší veřejnosti, která se po našem městě pohybuje pěšky. Náplní činnosti komise byl dohled nad plněním úkolů směřujících k odstraňování různých bariér pohybu ve městě.

Zápisy z jednání komise najdete ZDE.