Koncepce a dokumenty

Úplná bezbariérovost je širším pojmem, který zahrnuje odstraňování fyzických i abstraktních překážek v celém veřejném prostoru, tedy například také na úřadech, v kulturních institucích či v parcích. Odstraňování bariér ve veřejné dopravě je však naprostým základem, protože by využití této této veřejné služby mělo být umožněno všem bez ohledu na fyzickou a duševní kondici. 

Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze vstoupila v platnost v roce 2014 a jejím cílem je bezbariérová veřejná doprava v našem městě do roku 2025. Text najdete v podobě pdf ZDE.

Vyhláška č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  v platném znění:

https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Archiv-sekce-Pravo-a-legislativa/Vyhlaska-c-398-2009-Sb-o-obecnych-technickych-po

nebo přímo pdf k zobrazení https://www.mmr.cz/getmedia/f015224c-ff91-4cad-a37b-dc0dc1072946/Vyhlaska-MMR-398_2009

 

 prezentace Bezbariérové užívání staveb (Doc. Renata Zdařilová)

http://docplayer.cz/17920759-Staveb-bezbarierove-uzivani-staveb-ing-renata-zdarilova-ph-d.html

 

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (R. Zdařilová, 2012) níže ke stažení.

 

Technické návody TZUS TN (certifikace) - technické požadavky na výrobky:

http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/12-stavebni-vyrobky-pro-hygienicka-zarizeni-a-ostatni-specialni-vyrobky

TN TZÚS 12.03.01 - Madla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

TN TZÚS 12.03.02 - Sklopná sedátka do sprchových koutů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

TN TZÚS 12.03.03 - Zvedací zařízení pro přemístění osob s omezenou schopností pohybu a orientace

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené

TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené

TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené

TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

 

Přístupnost objektů občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností orientace (materiál SONS – sumarizace):

https://www.sons.cz/Pristupne-objekty-P4004665.html

Praktické informace k zásadám a postupům vedoucím k zajištění bezbariérové prostupnosti staveb v praxi lze najít na Mapě bariér spolku Neposedíme.