Metodika parkování jízdních kol na vozovce a na chodníku

V příloze najdete metodiku vymezení plochy pro stání jízdních kol ve vozovce (v parkovacím pásu), na chodníku (zpevněné ploše) a návrhy příslušného dopravního značení, kterou pro Magistrát hl. m. Prahy zpracoval dopravní urbanista se specializací na cyklodopravu Ing. Arch. Tomáš Cach.