Dálkové cyklotrasy Euro Velo

Je 14 vysoce kvalitních a špičkových tras propojujících celou Evropu.

Tyto mezinárodní trasy mohou být využívány jak turisty putujícími na dlouhé vzdálenosti, tak místními při jejich každodenních cestách po městě. Úplné dokončení mezinárodní sítě EuroVelo je odhadováno na rok 2020.

Historie

Nápad propojit evropské země dvanácti cyklistickými trasami vznikl v roce 1995. Tento ambiciózní projekt byl původně koordinován Británií, Dánskem a Evropskou cyklistickou federací (ECF), která v roce 2007 přebírá za realizaci plnou zodpovědnost.  V roce 2011 se síť tras EuroVelo stává součástí TEN-T (Transevropská dopravní síť), z čehož vyplývá i možnost financování infrastruktury z kohezních fondů.  

PRAHA

Prahou prochází dálková trasa EV4 „Trasa střední Evropou“ a EV7 „Sluneční trasa“.

Euro Velo 4 – Trasa střední Evropou protíná napříč celý evropský kontinent. Začíná ve francouzském městě Roscoff a končí v Kyjevě na Ukrajině (z poloviny totožná s pražskou trasou A1). Odhadovaná délka trasy na území Prahy je 38 km. Místa napojení na Středočeský kraj jsou potvrzená.

Euro Velo 7 – Sluneční trasa vede z Nordkapu, nejsevernějšího dostupného místa Evropy, a končí okružní trasou na Maltě (v Praze totožná s trasou A2). Odhadovaná délka trasy na území Prahy je 31 km. Potvrzené je severní napojení trasy na Středočeský kraj, o jižním napojení se jedná.

Charakter tras              

Kvalitní cyklistická infrastruktura by měla umožňovat pohodlný a plynulý průjezd cyklistům na městských, trekových i horských kolech. Jednotlivé úseky na sebe musí navazovat, cyklista by neměl být nucen sesedat z kola, ale naopak by se měl po celou dobu jízdy cítit bezpečně a příjemně.

Trasa by měla být značena tak, aby uživatele vedla, aniž by musel otevírat mapu. Je důležité, aby značení obsahovalo oficiální znak tras EV a bylo bilingvní. Žádané jsou také značené odbočky na důležitá a zajímavá místa v blízkém okolí (nádraží, stanice metra, B&R, turistické cíle …). Při vedení trasy by se mělo dbát na vzdálenost, převýšení, kvalitu prostředí a blízkost strategických cílů.

Je doporučené, aby podél trasy vznikla zastávková místa a místa první (cyklistické) pomoci. Informační tabule, veřejné cyklopumpy, servisní panely apod.