Greenway Praha - Vídeň

V současnosti jsou Praha a Vídeň dvě evropská hlavní města, před sto roky to byla dvě města jednoho společného územního celku. Nebudeme sentimentálně vzpomínat na éru Rakousko – Uherského mocnářství, ale Prahu a Vídeň dodnes spojuje mnohem více, než jen dějiny. Jedním z důkazů přetrvávajících vazeb je existence dálkové cyklotrasy Greenway Praha – Vídeň.

Co jsou to Greenways?

Zelené stezky, tedy zažitěji Greenways (GW) jsou trasy a cesty, které co nejvíce využívají přírodní koridory plnící funkci ekologickou, sportovní, turistickou a rekreační. Velmi často vedou podél vodních toků a přírodními parky. Greenways jsou především využívány k šetrné dopravě, tedy k chůzi a nejčastěji k jízdě na kole.

Po území ČR vede několik  Greenways, například GW Jizera, GW Krakov – Vídeň a další. Trasy Greenways na sebe různě navazují a umožňují tak pohodlně poznat takřka celé území České republiky. Například na GW Praha – Vídeň navazují GW Rožmberského dědictví, GW Lichtenštejnského dědictví a GW Řemesel a vyznání.

Greenway v Praze

Podívejme se na samotný začátek Greenway Praha – Vídeň, který naleznete v Praze 13, na okraji zdejšího Centrálního parku, nedaleko od stanice Hůrka metra trasy B. První informační tabule stojí pod nadzemním tubusem metra na okraji Nepomuckého rybníku. Trasa pokračuje společně s cyklotrasou A33 a A12, která vás provede z kopce krásným prostředím Prokopského údolí. Přes Vltavu se dostanete pomocí Barrandovského mostu, za kterým pokračujete po cyklotrase A22, tedy proti toku Kunratického potoku. Před ulicí Vídeňsko minete zámeček v Krči, nyní přeměněný na hotel. Za Vídeňskou částečně opustíte ruch velkoměsta, způsobený především rušnou Jižní spojkou. Greenway Praha – Vídeň vás stále společně s cyklotrasou A22 provede lesoparkem Michelský les, lidově nazývaný „Krčák“. Cestou minete několik památných stromů (jilm u rybníku Labuť, sekvojovce obrovské u dětského hřiště a u výjezdu z lesa Kunratický dub letní).

Před vámi je úsek, při kterém budete projíždět zástavbou Chodova. Nejprve minete rozsáhlé obchodní centrum, následně prokličkujete vilovou zástavbou až ke stanici metra C Opatov. Zde se rozloučíte s cyklotrasou A22. Z vestibulu vyjeďte vpravo po eskalátoru a pokračujete souběžně s ulicí Chilskou. Podél protihlukového valu u dálnice na Brno objedete sídliště Opatov, odkud přes Kateřinky vyjedete po ulici Formanské společně s cyklotrasou A209.

Před vámi je poslední městská část patřící k hlavnímu městu, kterou je Újezd. Jakmile přejedete most přes dálnici D1, opustíte území Prahy.

Od startu ve Stodůlkách je  to k Průhonicím, které jsou již na území Středočeského kraje, něco málo přes 22 km, na kterých nastoupáte zhruba 290 m a sjedete 320 metrů. Trasa Greenway Praha – Vídeň vede v naprosté většině po cyklostezkách se zpevněným povrchem, případně po klidných vedlejších komunikacích. Vhodným kolem je kolo trekové a samozřejmě i horské.

Pokud vás pražský úsek inspiroval k většímu cestování, třeba až do Vídně, můžete se těšit na jižní průjezd takřka celou Českou republikou. Trasa vede přes Týnec nad Sázavou, Sedlčany, Tábor, Jindřichův Hradec, Slavonice, Znojmo do Valtic, kde přejedete do Rakouska. Celkem ujedete 362 km, při kterých navštívíte historická města a městečka, malebné vesničky, romantické hrady a zámky, středověké kláštery, ale také můžete ochutnat moravská vína.

Greenway Praha – Vídeň založilo v roce 1992 stejnojmenné občanské sdružení, které projekt spravuje od roku 1998 společně s Nadací Partnerství.

Oficiální stránky Greenway Praha – Vídeň: www.prahaviden.cz

 

Zajímavosti na trase a kam případně odbočit:

CENTRÁLNÍ PARK PRAHY 13

Park vznikl a postupně se vytváří v souvislosti s rozvojem okolních sídlišť. Jeho návrh pochází z 80. let 20. století, kdy se sídliště začala budovat. K realizaci došlo, ale až o deset let později. Na levé straně je velká deponie zeminy, která vznikla při stavbě metra, na jejích svazích je vybudován bikepark. V parku naleznete například minigolf, prostor pro discgolf, keltský stromový kalendář nebo i vozíčkářské trasy a samozřejmě i dětská hřiště.

PROKOPSKÉ A DALEJSKÉ ÚDOLÍ

Přírodní park byl vyhlášen v roce 1993. Jedná se o krasovou oblast, vlastně o nejsevernější výběžek Českého krasu. Mezinárodně významné geologické území, ale i komplex pozoruhodných ekosystémů. Přírodní park má rozlohu 652,5 ha.

PRAŽSKÝ SEMMERING

Úsek železniční trati Praha-Smíchov severní nástupiště až Hostivice byl původně součástí Buštěhradské dráhy. Pražský Semmering představuje úsek s dvojicí viaduktů před Dalejský potok, trať zde vytváří smyčku vracející se i více než 180o a připomíná tak horskou železnici v Rakousku, vedoucí horským sedlem Semmering Úsek byl budován v letech 1868 až 1872.

KRČSKÝ ZÁMEK

Zámeček stojí na  místě středověké tvrze poprvé doložené roku 1467, která byla jako pustá prodána roku 1628 karmelitánům u sv. Havla na Starém Městě pražském, kteří zde postavili své letní sídlo. Současný novogotický zámeček byl vybudován až v roce 1860. V průběhu roku 2003 prodělal objekt rekonstrukci a je zde hotel. K zámku přiléhá zámecký park, nyní Krčský park. V současnosti jde o torzo někdejší podoby parku, celková rozloha je přibližně 6 ha. Část parku u hotelu je přeměněna na golfový areál.

ÚDOLÍ KUNRATICKÉHO POTOKA

Od roku 1988 chráněné území o rozloze 151,99 ha. Je zde zachována údolní niva s lesními porosty přirozeného charakteru. Dubové a dubohabrové porosty, zbytky společenstva skalní stepi. Celé údolí má tři odlišné přírodopisné rázy: niva potoka, lesní partie a skály.

CHODOVSKÁ TVRZ

Původně středověká vodní tvrz, která vznikla zřejmě na přelomu 13. a 14. století. Na přelomu 16. a 14. století prodělala tvrz barokní přestavbu na zámeček, v 19. století byly doplněny arkády. Po rekonstrukci slouží nyní tvrz jako kulturní zařízení. V těsném sousedství tvrze byl vybudován nový park s dráhou pro in line brusle, dětským hřištěm, venkovní posilovnou, discgolf, minigolfem a restaurací.

MILÍČOVSKÝ LES A RYBNÍKY

Jako přír. pam je Milíčovský les s rybníky chráněn od roku 1988, a to na rozloze 93,3 ha. Důvodem ochrany je zachování významného hnízdiště ptactva a výskyt obojživelníků na vlhkých loukách.