Do práce na kole 2017

„Do práce na kole jezdí i profíci“ a „Není to žádná věda!“ jsou motta letošního ročníku kampaně Do práce na kole jejímiž tvářemi jsou hrudní chirurg prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. a fyzioložka prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Oba zmínění jezdí do práce na kole, stejně jako letos 111 zaměstnanců magistrátu.  

Společná fotka DPNK MHMP 2017

Letos se podařilo překonat magickou hranici sta přihlášených jezdců z MHMP.  31 týmů, ze sedmi budov statečně jezdilo na kole, běhalo nebo chodilo pravidelně do práce. Společně tak aktivně urazili v květnu čistých 25 765 km. Motorové vozidlo by za tuto vzdálenost vyprodukovalo 3,324 tun CO2 a řadu dalších karcinogenních plynů a částic.  

Zaměstnanci ve Škodově paláci mohli využívat kryté parkování, sprchy i šatní skříňky. Parkovací možnosti nechyběly ani na Nové radnici.

Na začátku května proběhla opět jednodenní příprava Dresslerovy školy kola o tom, jak se vyhnout nebezpečným situacím, na co být připraven a jak mít kolo plně pod kontrolou.

Dresslerova škola kola
Dresslerova škola kola pro účastníky DPNK

Během května se uskutečnily čtyři společné snídaně, v rámci kterých měli účastníci možnost se vzájemně poznat, sdělit si své zážitky, předvést své kulinářské umění, a ze kterých si také odnesli startovní balíček s reflexními prvky a dalšími užitečnými věcmi do startu. Letos poprvé se snídaně uskutečnila také v areálu Emauzy, ze kterého letos jezdilo 25 účastníků, což je dvakrát více než z Nové radnice. Snídaně se odehrála na terase IPR společně s jejich účastníky.  

Snídaně č.1 DPNK ŠP
První květnová společná snídaně ve Škodově paláci

80 účastníků dokázalo svou pevnou vůli a aktivně se do práce/z práce dostalo ve více jak 66 % svých cest. Z pohledu týmů se tato hranice podařila překonat 21 týmům.

Nejvíce kilometrů se podařilo najet týmům: Tichošlápci (2 310 km) Hajaja (2 194 km) a Tamagoči (1 776 km). Když se to ale rozpočítá na osoby (každý tým mohl mít 2-5 členů), tak se pořadí mírně přehází. Z druhého na první se přesunul tým Hajaja (731 km/os) a za ním následuje Tamagoči (592 km/os) a na třetí místo se vyhoupl tým Ráno na kole (521 km/os)

kreativní chvilka
Vyhlášení DPNK - hrajeme si ;)

Superúředníkem s nejvíce najetými soutěžními kilometr se opět stává Petr Cuc (1138 km) a superúřednicí v těsném závěsu Jana Hlaváčková (1 085 km). Nově se letos vyhlašoval v této kategorii i běžec. Nejlepší běžkyní se stala Renata Pícová s 287 km.

Do kreativní kategorie „Elita Múz“ se letos opět moc příspěvků nesešlo. Nejspíš jsou všichni plně soustředěni na výkony fyzické a na kreativní činnost nezbývá čas. I přesto se sešly tři příspěvky týmů: Čamrdy na kole, OSIny a skupina týmů z Emauz.

Speciální uznání patří týmu z městské části Praha 6, která jako jediná přijala naši soutěžní výzvu a zúčastnila se jako jeden pětičlenný tým.

Kreativní soutěž
Výherce kreativní soutěže: Čamrdy na kole