Den bez bariér 2019

Bezbariérová přístupnost v právních předpisech i v praxi

Byť má v oblasti bezbariérové přístupnosti staveb ČR velmi kvalitní legislativní nástroj v podobě prováděcí vyhlášky č. 398/2009 Sb. ke stavebnímu zákonu, jeho implementace v praxi po téměř 10 letech platnosti stále pokulhává. Nedostatečné pochopení principů pohybu zejm. osob se sníženou schopností vizuální orientace a celková komplikovanost problematiky vede k tomu, že se ve veřejném prostoru stále objevují řešení bezbariérově nepřístupná, a tím z hlediska smyslu příslušného právního předpisu, v podstatě nelegální.

20. září 2019, v konferenčním sále Evropského domu v Jungmannově ulici, Praha 1, jsme se pokusili poskytnout odborné veřejnosti v této věci určitá vodítka, která by jí mohla pomoci se napříště s bezbariérovým užíváním veřejného prostoru zdárně vyrovnat.

Součástí programu vzdělávacího dopoledne byla možnost vyzkoušet si pohyb na vozíku na tréninkové rampě a rovněž postup s bílou holí. Program a kontakty na přednášející jsou ke stažení níže.