Den bez bariér 2020

Čtyři odstíny bezbariérovosti

17. září 2020, 8:30 – 13:30 v Podnikatelském a inovačním centru hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1

Tentokrát jsme se věnovali různým oblastem, kde je bezbariérová přístupnost klíčová pro naplňování každodenních životních potřeb těch nejcitlivějších uživatelů - sdílení informací, fyzická prostupnost veřejného prostoru a veřejná hromadná doprava. Stále zeleným tématem je rovněž skloubení požadavků na bezbariérovou prostupnost pro osoby nevidomé a slabozraké a pro osoby se sníženou schopností pohybu, potažmo celou ostatní pěší veřejnost. Ne vždy totiž platí, že bezbariérově prostupné pro osoby se sníženou schopností vizuální orientace je lehce prostupné pro ostatní.

Účastníci i široká veřejnost si mohli ve veřejném  prostoru před obchodním domem Quadrio vyzkoušet kompenzační pomůcky (vozík, bílou hůl) v reálném prostředí pražské ulice. 

Seminář byl určen zaměstnancům veřejné správy a městských organizací, projektantům, realizačním firmám, provozovatelům objektů pro veřejnost i studentům stavebních oborů, největší část publika opět tvořili studenti SPŠ Dušní, Praha 1.

Podrobný program i kontakty na přednášející naleznete níže ke stažení. K dispozici je rovněž většina prezentací.