Den bez bariér 2023

Co jsme vyzkoušeli v letošním roce? Program pro projektantský dorost!

Již po několik let převažují v publiku Dne bez bariér studenti středních škol, konkrétně SPŠ Dušní v Praze 1. Letos byl tedy program ušit na míru jim a zdálo se, že je opravdu bavil! 

Datum a čas: pondělí 18. září 2023, 8:30-12:30

Místo: Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy, Jungmannova 25/29, Praha 1 a okolí

Program:

  • 8:30-10:30 Workshop k prezentaci výukového programu ČVUT v oblasti bezbariérového užívání staveb a problematika pohybu nevidomých ve městě (seminář ČVUT Překonejme bariéry, semestrální práce studentů ČVUT, principy pohybu osob s bílou holí, příklady dobré a špatné praxe v ulicích Prahy i dalších měst)
  • 10:30-12:30 Praktické terénní cvičení v mapování bariér s vozíkem a bílou holí, aktivity hl. m. Prahy v oblasti odstraňování bariér (práce ve skupinách, rotace)

Prezentace J. Tomandla (FA ČVUT) a podklad k terénní části C jsou ke stažení níže.

Prezentaci F. Brašny najdete pod tímto odkazem.

Těšíme se na Vás příští rok!

Karolína Klímová, odd. rozvoje dopravy Odboru dopravy MHMP, karolina.klimova@praha.eu, mob. +420 774 347 262