Heat mapy

Mezi důležitá data, ze kterých se při rozvoji cyklistické dopravy vychází patří také tzv. HEAT mapy.

Liniová data jsou sbírána pomocí mobilní aplikace, kterou má uživatel při výkonu danné činosti (v našem případě jízdy na kole) puštěnou a která pomocí GPS zaznamenává trasu pohybu. Nasbírané informace od uživatelů se pak anonymě promítají na společné mapě. Čím více lidí daným místem projede tím je čára v mapě výraznější a intenzivnější (neboť dochází k překryvu velkého množství čar). 

Pohled na heat-mapu nám pomáhá lépe pochopit vztahy v území a jeho přirozené fungování. Zároveň je možné se na základě těchto dat zamyslet nad tím, proč se nejezdí tam, kde jsme to očekávali, jaký je úspěch nově zřízených cyklistických opatření a co můžeme udělat proto, aby se v současnosti využívané trasy ještě zlepšily. 

Heat - mapa z aplikace STRAVA

Heat map Strava

Heat - mapa z aplikace Urban Cyclers od účastníků kampaně Do práce na kole květen 2015 a 2016

heat map Prahou na kole DPNK
červená linie: data z aplikace   modrá linie: účastníky uvedené trasy

Budeme rádi, pokud i vy nám pomůžete se sběrem dat!

7. 11. 2016 Sylva Švihelová