Nehodovost

Popírat, že se stávají dopravní nehody a to i s účastí cyklisty by bylo zcestné. A ano, občas to nedopadá dobře. V poměru k ujetým kilometrům však  motoristé bourají přibližně 3 x častěji. Na stejný počet havárií mají však cyklisté o řád závažnější následky. 

Nehodovost na území hl. m. Prahy

Nehodovost tabulka 07-17

V období od roku 2007 až do 1. pololetí roku 2016 se v Praze stalo celkem 176 nehod s účastí cyklisty. Z nich zavinili 50,5 % cyklisté, 43,7 % motoristé, 3,5 % chodci a 2,2 % nehod mělo jiného viníka, či je způsobila závada kola, vozidla či komunikace.

Mezi tyto nehody jsou však započítány i „havárie“, kdy byl účastník havárie jediný - cyklista. Pokud se tyto "samonehody" vyčlení, zjistíme, že:

 • Nejvíce kolizí, kterých se cyklisté účastnili (54 %), zavinili motoristé. Na kolize zaviněné motoristy připadá nejvíce těžkých zranění ze všech „kolizí“ mezi cyklisty a dalšími účastníky silničního provozu.

V případě, že je cyklista viník nehody:

 • jsou nejtěžší následky při nehodách, kdy cyklista nepřizpůsobil rychlost jízdy
 • jde nejčastěji o nedání přednosti při odbočování vlevo nebo výjezdu z vedlejší silnice
 • je přibližně poloviční počet těžkých zranění, než na stejný počet nehod zaviněných motoristou

V polovině případů ublíží cyklisté jen sami sobě. V těchto případech je důvodem havárie nejčastěji:

 • Alkohol (31,3 %)
 • Nepřizpůsobení rychlosti (22,9 %)
 • Nevěnování pozornosti řízení (19,9 %)

Pokud je následkem zranění někoho jiného, nejčastěji se to stalo kvůli:

 • Nevěnování se řízení (29 % nehod, 22 % těžkých zranění)
 • Nedaní přednosti (22 % nehod, 33 % těžkých zranění)
 • Nezvládnutí řízení (12 % nehod, 6 % těžkých zranění)
 • Jízda či vjetí do protisměru (9 % nehod, 17 % těžkých zranění)

V případě že je viníkem motorista:

 • Nedání přednosti (58 % nehod, 76 % těžkých zranění u nehod způsobených motoristou)
 • Nepozornost (13 % nehod)
 • Nesprávné předjíždění (3 % nehod)

graf nehodovost s indexem
Zdroj: PČR 2017, Data ze sčítačů Camea zpracováno sdružením Auto*Mat

Index: Nárůst intenzity cyklistů, 2010 = 100 %