Evropský týden mobility 2017

Evropský týden mobility (ETM) je nejrozsáhlejší kampaní na světě zabývající se udržitelnou mobilitou. Koná se od roku 2002 v tradičním termínu 16.–22. září.  V roce 2017 uskutečnil s heslem Sdílením vpřed (Sharing gets you further).

KONCEPT 2017 A MEZINÁRODNÍ ROZMĚR

Základním tématem letošního ETM byla čistá, sdílená a inteligentní mobilita, která nám může ušetřit peníze a snížit naši uhlíkovou stopu. Navíc se díky ní máme možnost seznámit s novými lidmi a prohloubit sociální aspekt cestování. Do ETM 2017 se zapojilo 2270 měst ve 48 zemích. Více oficiálních informací najdete na http://www.mobilityweek.eu/.

ETM V PRAZE

Praha se ke kampani ETM zapojuje od začátku s jedinou výjimkou: v roce 2002 musela svou účast zrušit z důvodu povodní. Jak je již zvykem, také letos město se svými partnery pořádalo řadu aktivit zaměřených na podporu ekologicky šetrné dopravy včetně tematicky zaměřených doprovodných programů pro širokou veřejnost.

SOBOTA 16. ZÁŘÍ

Zažít město jinak

Akce s mottem Příběhy z naší čtvrti proměnila veřejná prostranství na desítkách míst v Praze v sousedské slavnosti plné lokálních výrobků, domácího jídla, nápojů, vzájemného poznávání se a kultury. Více ZDE.

Den otevřených dveří DPP

MHD představuje vynikající alternativu k individuální automobilové dopravě. K budování pozitivního vztahu k veřejné dopravě a speciálně k Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) přispívá každoročně pořádaný Den otevřených dveří s přitažlivým programem pro malé i velké. Více ZDE.

NEDĚLE 17. ZÁŘÍ

Cyklozvonění

Jízda na kole je čistou alternativou indivisuální dopravy. Hvězdicová jízda po atraktivních pražských trasách v délce 3–30 kilometrů pro celou rodinu byla zakončena v Kaizlových sadech programem se zajímavými hosty, exhibicemi a workshopy. Více ZDE.

PONDĚLÍ 18. ZÁŘÍ

Prezentace metra S

Na začátku nového pracovního týdne byla na jeden den na Karlově náměstí otevřena „stanice metra S“, kde se mohli zájemci seznámit s plány na vybudování  podzemních železničních tratí v Praze, oddělení tratí pro příměstské a dálkové vlaky umožňující v obou případech větší frekvenci spojů, s problematikou vysokorychlostních tratí či s plánovaným lepším propojením vlakové dopravy a MHD, zejména metrem. Více ZDE.

Muzeum MHD zdarma

Další akce DPP zaměřená na propagaci městské hromadné dopravy. Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických dopravních prostředků a dobových reálií týkajících se veřejné dopravy. Více ZDE.

ÚTERÝ 19. ZÁŘÍ

Snídaně na peróně

Základem pražské integrované dopravy je a zůstane kolejová doprava – tramvaje, metro i vlaky… Lahodnou snídani v časných ranních hodinách pro cestující na nádraží Čakovice, Kbely a Satalice zpestřily informace o minulosti i současnosti železniční tratě mezi Prahou a Neratovicemi. Více ZDE.

Projížďka po EuroVelo 4

Projetí 38 kilometrů dlouhé pražské části celoevropské trasy EuroVelo 4 ve dvou dnech (druhá etapa připadla na 20. září). Více ZDE.

STŘEDA 20. ZÁŘÍ

Dopravní odpoledne pro chodce a cyklisty

Již dopoledne proběhla v Muzeu Policie České republiky interaktivní divadelní představení pro děti „Pohádkový semafor“. Na ně navázal po obědě program pro malé i velké chodce a cyklisty připravený ve spolupráci Policie ČR a Technické správy komunikací. Více ZDE.

ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ

Co všechno můžeme sdílet

Seminář pro ty, kteří chtějí měnit podobu českých a slovenských měst k lepšímu, navazující na heslo letošního ETM Sdílením vpřed a konkretizující jej v těchto oblastech: Sdílení jako služba, Sdílení prostoru a financí, Sdílení know-how. Více ZDE.

 PÁTEK 22. ZÁŘÍ

Den pro Prahu (oslava mezinárodního Dne bez aut)

Vyvrcholení Evropské týdne mobility. Vytvoření pěší zóny na ulici Štefánikova na Praze 5 s bohatým doprovodným programem pro širokou veřejnost. Více ZDE.

CELÝ TÝDEN 16.–22. ZÁŘÍ

Do práce na kole

Zářijová výzva na rozdíl od tradičnější květnové netrvá celý měsíc a není určena týmům – a představovala proto ideální příležitost zapojit se i pro úplné nováčky. Do práce se mohlo nejen jezdit na kole, ale třeba i chodit pěšky nebo běhat… Více ZDE.

SOBOTA 23. ZÁŘÍ – BONUS

Den železnice v Praze

Den po skončení ETM proběhly oslavy 25. výročí zapojení železnice do pražské integrované dopravy s bohatým programem. Více ZDE.

 

14. 10. 2017 Roman Sovák