Chodci, nehody a jejich příčiny

Víte, že nejvíce chodců na ulicích či silnicích umírá následkem nehody v listopadu, prosinci a lednu, tedy za snížené viditelnosti? Zaviní-li nehodu chodec, pak jsou nejčastějšími příčinami:

  • náhlé vstoupení do vozovky – nedání přednosti v jízdě automobilu
  • přecházení mimo přechod nebo „za autem“
  • špatný odhad vzdálenosti a rychlosti auta při přecházení

Jak dále ukazují následující grafy, nejvíce bychom si jako chodci měli dávat pozor při přecházení komunikací tam, kde auta jezdí rychle, spíše v noci (opět ta viditelnost!) a také v případě, kdy jsme požili alkohol.

Riziko úmrtí při střetu s autem v závislosti na rychlosti

Riziko úmrtí při střetu s autem v závislosti na rychlosti

Usmrcení chodci podle denní doby

Usmrcení chodci podle denní doby

Usmrcení chodci podle měsíců

Usmrcení chodci podle měsíců

Nehody zaviněné chodci celkem / pod vlivem alkoholu

Nehody zaviněné chodci

 

Zdroj: Policie ČR / bezpecnecesty.cz

1. 8. 2017 Roman Sovák