Kdo patří na chodník a kdo na vozovku

Někdy nepanuje nervozita jen mezi cyklisty a řidiči automobilů na vozovce, ale i mezi uživatelli chodníku. Kdo kromě chodců jej má vlastně právo užívat?

Chodci

Ti musí chtě nechtě připustit, že nejsou na chodníku stoprocentními pány. Právo jezdit na něm totiž patří také in-line bruslařům a „skejťákům", a je tedy nutné, aby se někdy uskromnili. Tolerováni jsou na chodnících také jezdci na kole či koloběžce do 10 let věku, ale striktně vzato tam stejně jako starší cyklisté nepatří (viz dále).

Cyklisté

S jedinou výjimkou patří pouze na vozovku, na stezku pro cyklisty či na společnou stezku pro chodce a cyklisty. Za jízdu na chodníku reálně hrozí nemalá pokuta. Onu výjimku představují úseky, kde je vjezd na chodník výslovně povolen dodatkovou tabulkou „Stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol“. V tomto případě však platí základní pravidlo, že chodník je určen v první řadě k pohybu chodců, které cyklista v žádném případě nesmí ohrozit, byť by měl úplně zastavit nebo sesednout z kola.

Mezi veřejností je poměrně silně vžité přesvědčení, že zákaz jízdy po chodníku se netýká dětí mladších 10 let. Není to ale pravda.
Za touto široce rozšířenou mylnou představou pravděpodobně stojí věta v zákoně o provozu po pozemních komunikacích, která říká: „Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.“ Tato věta nám ovšem říká pouze to, že dítě do 10 let může jet bez dozoru po těch úsecích chodníku, kde je vjezd kol povolen, nikoli že může jezdit po chodníku obecně.
I pro děti tedy podle zákona platí stejné pravidlo jako pro dospělé cyklisty. Jediný rozdíl je v tom, že děti mladší 15 let ještě nemají odpovědnost za přestupky, takže na rozdíl od dospělých nemohou za jízdu po chodníku dostat pokutu.

In-line a skateboard

Jejich uživatelé patří na chodník, ale s tím, že jsou na něm v pozici chodců, které nesmí rychlou či jinak nebezpečnou jízdou nikterak ohrozit. Na rozdíl od chodců mohou také jezdit na stezce nebo v jízdním pruhu pro cyklisty. Tam pro ně platí stejná pravidla jako pro ty, kteří jezdí na kole – například se musí pohybovat za sebou, a ne vedle sebe.

Koloběžka

Pro koloběžce platí stejná pravidla jako pro cyklisty. Proto musí od desíti let věku jezdit na vozovce, zásadně vpravo, a pokud je k dispozici pruh nebo stezka pro cyklisty, tak pouze po něm. A to za sebou, a nikoli vedle sebe.

U koloběžky se ještě trochu zastavme. Je totiž dobré vědět, že na ni zákon pohlíží jako na jízdní kolo, i pokud jde o povinnou výbavu. Často se zapomíná zejména na následující pravidla.
  • Koloběžka musí mít dvě na sobě nezávislé brzdy (přední a zadní).
  • Musí být také vybavena odrazkami: Přední bílou (může být kombinovaná s bílou přední svítilnou nebo blikačkou) a zadní červenou (může být kombinovaná se zadní červenou svítilnou nebo červenou blikačkou).
  • Jezdec na koloběžce je za snížené viditelnosti povinen mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým neoslňujícím světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. 

 

31. 1. 2021 Roman Sovák